20. 10. 2007

Vtipna drobnustka pro web opac

Při zobrazení určitého záznamu zobrazit něco jako:

"Po prohlédnutí tohoto záznamu si X% lidí objednalo tuto knihu, Y% lidí si objednalo tuto jinou knihu a Z% si objednalo tuto ještě jinou knihu."

28. 2. 2007

Česká odborná periodika

V současné době je v elektronické podobě nepřístupná elektronické podoba většiny odborných (VŚ, akademických a dalších odborných - např. muzejních) periodik. Odmýšlím teď omezení vyplývající ze autorského zákona - nedokáží říci, zda to, že tyto texty nejsou dostupné (nebo alespoň prohledatelné) v el. podobě, zásadně vadí nebo zda vše podstatné v oblasti vědecké komunikace probíhá stejně v angličtině. Námět zní - nestálo by za to zadat průzkum mezi odbornou veřejností na téma, zda by digitalizaci tohoto typu časopisů (a jejich dostupnost - ať již volně či za úplatu organizací typu JSTOR či komerční) uvítala a následně vytvořit analýzu možných forem řešení dle vzorů zahraničí? Cílem by bylo zjistit, zda je toto výrazně nepokrytá informační potřeba a jako možný zadavatel se jeví nějaká instituce na národní úrovni (NK, STK AV ČR, MŠMT apod.)

Portál Knihovny.cz - nabídka služeb knihoven

Byl by užitečný portál, který nabízí několik základních služeb, které knihovny nabízí jakožto knihovní služby celé sítě. Nabídka by měla být směrovaná na uživatelské potřeby. Např. situace typu Hledám knihy - následoval by odkaz na Souborný katalog ČR - nabídka služeb SK by byla doplněna tak, že si v rámci něj jako čtenář mohu zadat i požadavek na MVS či elektr. dodani dokumentu on-line a tato možnost je zdůrazněna už u popisu této služby na hlavní stránce. Jinou modelovou situací může být nabídka typu hledáte odborné prameny na odkaz na JIB (a vedle ní nenásilně a la Google tlačítko Ostatni portály a v něm schované KIV, MUS ad.) Třetí službou by mohla být Ask your library a zde popsáno - máte dotaz - svěřte ho své knihovně - odpověď do 24 hodin. V hlavní nabídce i s popisem informační situace, kterou řeší, by byly jenom 2-3 základní služby, na bočních lištách pak další možnosti typu Místa s veřejným internetem , Digitální knihovny - přehled všech digitalizovaných dokumentů a hledání v nich apod. Portál by měl přehlednou formou řešit standardní informační potřeby běžných uživatelů knihoven. Ideální by bylo ho umístit na nějaké celostátně propagované značce typu www.knihovny.cz nebo na tuto formu portál sídlící na této adrese zcela předělat.

OpenID v knihovnách

Možnosti využití OpenID v prostředí knihoven - například na úrovni podpory OpenID v JIB a podobných projektech.

22. 2. 2007

Portál RSS knihovních zdrojů

Vzhledem k rostoucímu počtu knihoven, které o sobě publikují informace prostřednictvím RSS, by možná stálo za to uvažovat o nějakém integrátorovi, který by umožnil:
- všechny RSS zdroje dále publikovat jako jeden (novinky v českých knihovnách)
- validovat adresy RSS kanálů
- další věci, co by koho napadly (generování akcí, výstav, aj.)
Tím by se odbourala pracnost a nutnost ručně knihovnu propagovat na všech možných i nemožných místech, když by se takové informace daly brát z jednoho místa.

21. 2. 2007

Automatizovaná meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Vnést do procesů meziknihovní výpůjční služby vyšší míru automatizace ve smyslu, aby to, co může provádět stroj (lokalizace titulů, zjištění dostupnosti, odeslání požadavku a přijetí odpovědi), jím také bylo prováděno a nemuselo se čekat na knihovníky, až zareagují na e-maily, které si nyní ručně vyměňují. Průměrná doba vyřízení MVS požadavku, která se nyní pohybuje v týdnech, by se tak mohla zkrátit na dny.

20. 2. 2007

Burza nápadů

Vytvořit webovou prohledavatelnou webovou databázi nápadů, týkajících se možností lepšího využití informačních technologií v knihovnách. Nápady zde uvedené mohou být dále zpracovány jako téma výzkumu, bakalářské, diplomové nebo doktorské práce, nebo jakkoli jinak.