21. 2. 2007

Automatizovaná meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Vnést do procesů meziknihovní výpůjční služby vyšší míru automatizace ve smyslu, aby to, co může provádět stroj (lokalizace titulů, zjištění dostupnosti, odeslání požadavku a přijetí odpovědi), jím také bylo prováděno a nemuselo se čekat na knihovníky, až zareagují na e-maily, které si nyní ručně vyměňují. Průměrná doba vyřízení MVS požadavku, která se nyní pohybuje v týdnech, by se tak mohla zkrátit na dny.

Žádné komentáře: