28. 2. 2007

Česká odborná periodika

V současné době je v elektronické podobě nepřístupná elektronické podoba většiny odborných (VŚ, akademických a dalších odborných - např. muzejních) periodik. Odmýšlím teď omezení vyplývající ze autorského zákona - nedokáží říci, zda to, že tyto texty nejsou dostupné (nebo alespoň prohledatelné) v el. podobě, zásadně vadí nebo zda vše podstatné v oblasti vědecké komunikace probíhá stejně v angličtině. Námět zní - nestálo by za to zadat průzkum mezi odbornou veřejností na téma, zda by digitalizaci tohoto typu časopisů (a jejich dostupnost - ať již volně či za úplatu organizací typu JSTOR či komerční) uvítala a následně vytvořit analýzu možných forem řešení dle vzorů zahraničí? Cílem by bylo zjistit, zda je toto výrazně nepokrytá informační potřeba a jako možný zadavatel se jeví nějaká instituce na národní úrovni (NK, STK AV ČR, MŠMT apod.)

Žádné komentáře: