28. 2. 2007

Portál Knihovny.cz - nabídka služeb knihoven

Byl by užitečný portál, který nabízí několik základních služeb, které knihovny nabízí jakožto knihovní služby celé sítě. Nabídka by měla být směrovaná na uživatelské potřeby. Např. situace typu Hledám knihy - následoval by odkaz na Souborný katalog ČR - nabídka služeb SK by byla doplněna tak, že si v rámci něj jako čtenář mohu zadat i požadavek na MVS či elektr. dodani dokumentu on-line a tato možnost je zdůrazněna už u popisu této služby na hlavní stránce. Jinou modelovou situací může být nabídka typu hledáte odborné prameny na odkaz na JIB (a vedle ní nenásilně a la Google tlačítko Ostatni portály a v něm schované KIV, MUS ad.) Třetí službou by mohla být Ask your library a zde popsáno - máte dotaz - svěřte ho své knihovně - odpověď do 24 hodin. V hlavní nabídce i s popisem informační situace, kterou řeší, by byly jenom 2-3 základní služby, na bočních lištách pak další možnosti typu Místa s veřejným internetem , Digitální knihovny - přehled všech digitalizovaných dokumentů a hledání v nich apod. Portál by měl přehlednou formou řešit standardní informační potřeby běžných uživatelů knihoven. Ideální by bylo ho umístit na nějaké celostátně propagované značce typu www.knihovny.cz nebo na tuto formu portál sídlící na této adrese zcela předělat.

Žádné komentáře: